Legenda

Een goede kaart heeft een hoekje waar „legenda” boven staat. Dat betekent „dingen die gelezen moeten worden”, net zoals „agenda” „dingen die gedaan moeten worden” betekent, „addenda” „dingen die toegevoegd moeten worden”, en „corrigenda” „dingen die verbeterd moeten worden”. Al die woorden zijn dus eigenlijk meervoud, maar „legenda” en „agenda” worden vaak als enkelvoud gebruikt als de gehele collectie dingen bedoeld wordt. Maar het is heel correct te zeggen „Ik heb nog twee agenda”, oftewel „Ik moet nog twee dingen doen”. Één zo'n ding heet dan een agendum.

De legenda moet je lezen om te begrijpen wat alle tekentjes op de kaart betekenen, en of er dingen anders op staan dan ze in werkelijkheid zijn. Hier volgen (of volgt) de legenda van onze kaart.

Vragen
Hier zijn de vragen te vinden die onze positie in de denkwereld bepalen. Enkel door al die vragen één voor één af te lopen en te doordenken kunnen we bepalen waar we precies zijn. De vragen zijn de kruispunten van onze denkwereld, en de antwoorden op die vragen laten zien of we ons op dezelfde plaats bevinden.
Kaart
Hier wordt de kaart van onze denkwereld beschreven. Vanuit de vragen lopen paden naar de verschillende hier beschreven landstreken.
Xjes
Hier worden de plaatsen bekeken waar volgens andere schatkaarten de schat zou moeten liggen — de kruisjes op die schatkaarten. Is het mogelijk dat die schat daar werkelijk ligt, of kunnen we aantonen dat die kaart ongelijk heeft?
Uitrusting
Hier is wat geestelijke bagage te vinden — achtergrondinformatie die ons kan helpen bij het doordenken van de verschillende vragen en het bepalen van onze plaats.

Hier volgt nog wat achtergrondinformatie: in de Middeleeuwen was het in veel kloosters voorgeschreven dat er uit heiligenlevens werd voorgelezen tijdens het eten. Die verhalen waren dus dingen die (voor)gelezen moesten worden — legenda, of in moderner Nederlands: legenden.