Natuurrampen

Klimaat
Het klimaat bevindt zich in een labiel evenwicht: als het een aantal graden kouder wordt neemt de albedo van de planeet toe en versterkt de verkoeling zich; als het enige graden heter wordt neemt niet enkel de albedo af, maar komt er methaan vrij uit toendra's en clathraten, waardoor de verhitting dramatisch toeneemt.
Uitsterven
De evenwichtssystemen in de natuur worden steeds minder complex, en daarmee ook minder gebufferd. Een gevolg is dat evenwichten gemakkelijker verstoord worden en omslaan naar een nieuw dekpunt.
Daarnaast leidt iedere nieuwe verdwijning zelf ook tot een relatief grotere verstoring van het bestaande evenwicht, en daarmee tot nieuwe verdwijningen.
Een voorbeeld is het rap verdwijnen van bijen. Ruim 80% van alle in Europa verbouwde gewassen is van bestuiving afhankelijk, en het uitsterven of zelfs maar zeldzaam worden van bestuivers betekent misoogsten en uiteindelijk honger.
Vergiftiging
Planten en dieren bevatten steeds meer, en steeds weer nieuwe vormen van giftige stoffen, die zich in de hogere predatoren concentreren. De mens staat aan het einde van zo'n voedselketen.
Plastics en nanodeeltjes voegen een nieuw risico toe aan dit scenario.
Meteorietinslagen
Vele tienduizenden planetoïden en kometen draaien in een baan die ooit de aarde zal raken. We beginnen die nu net te kennen, en hoewel het veranderen van meteorietbanen technisch mogelijk is is het politiek nog volstrekt onmogelijk. Ten eerste ontbreekt de noodzakelijke samenwerking, en ten tweede aanvaardt geen land dat het tijdelijk in de gevarenzone komt wanneer de baan langzaam veranderd wordt. (Als de baan van een meteoriet die in Duitsland zou inslaan westwaarts verschoven wordt, komt het inslagpunt over Nederland en Groot-Brittannië voordat het geheel buiten de aarde valt. Bij verschuiving in andere richtingen komen andere landen in gevaar.)
Zonnevlammen
Op 23 juli 2012 was er een zonnevlam in het deel van de aardbaan dat de aarde net een week eerder had doorlopen. Als die vlam daar een week eerder was geweest was er geen werkende electrische of electronische apparatuur meer geweest, en al onze magnetisch opgeslagen gegenvens zouden verloren zijn gegaan. De natuurkundige Peter Riley heeft berekend dat er kans van 12% is dat een zonnestorm in de komende 10 jaar ons leven zal ontwrichten.